Missie & Vissie

Onze missie bij Omnibus
Jeugd en Gezin

Of het nu gaat om het ingrijpen bij crises of het normaliseren van gezinssituaties: de medewerkers van Omnibus Jeugd en Gezin begeven zich waar ze het hardste nodig zijn. We werken samen met gemeenten, gezinnen en collega-zorginstellingen aan interventies die een verschil maken. En we blijven zoeken naar wat wél kan om zo toch verschil te maken in het leven van gezinnen.

Samen werken aan positieve veranderingen

De missie van Omnibus is het menswaardiger maken van de jeugdzorg, door samen te werken aan duurzame veranderingen. Dit doen we met een unieke multidisciplinaire aanpak, waarin de kracht van het gezin centraal staat. Zo combineren we formele en informele zorg met één hulpverlener en coördinator, één cliëntsysteem en één plan. Dit maakt onze benadering duidelijk, overzichtelijk en doelgericht.

Omnibus lost de problemen van ouders en gezinnen niet op. Wél ondersteunen en faciliteren we hun zelfredzaamheid, door samen te zoeken naar verbeteringen die passen in hun leven. Met onze domein-overstijgende aanpak en activering van hun sociale netwerk brengen we gezinnen in beweging. Ze werken zelf aan duurzame veranderingen en ervaren weer perspectief en ruimte.

Omnibus voor zorgprofessionals

Als kinderen en gezinnen vastlopen en geen perspectief meer zien, doen wij er alles aan om dit om te draaien. We geven onze medewerkers alle ruimte en verantwoordelijkheid om te werken aan betekenisvolle oplossingen in het dagelijks leven van gezinnen.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?