Wij zijn Omnibus Jeugd en Gezin

Wij zijn Omnibus Jeugd en Gezin

Wij geloven dat jeugdzorg anders
en beter kan

De jeugdzorg in Nederland staat onder druk. Door financiële, wettelijke en bestuurlijke problemen krijgen kinderen en ouders niet altijd de zorg die ze verdienen. Omnibus Jeugd en Gezin vindt dat jeugdzorg anders en beter kan. Daarom gooien wij het roer rigoureus om. 

In alle gezinnen komen zo nu en dan problemen voor. Meestal worden ze snel overwonnen, maar soms zijn ze hardnekkiger en lijken ze -om wat voor reden ook- niet direct oplosbaar. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze problemen. Tegelijk hebben we allemaal onze eigen mogelijkheden, talenten en mensen om ons heen die ons steunen. 

Omnibus werkt samen met alle betrokkenen aan het oplossen van problemen. Dit doen we door integraal, pragmatisch en oplossingsgericht te werken. Met een multidisciplinair team met professionals uit onder andere de psychiatrie, jeugdzorg en maatschappelijk werk sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat de situatie wérkelijk vraagt.

Door onze unieke en eclectische benadering werken we domein-overschrijdend en zijn niet procedures, maar vooruitgang en verbetering leidend. Samen maken we het verschil

Omnibus levert betere jeugdhulp

De Nederlandse jeugdzorg verkeert in zwaar weer, constateerde een onderzoekscommissie in 2017. Geld wordt verkeerd besteed, de decentralisatie van Provinciale taken verloopt moeizaam en de kwaliteit van zorg staat onder druk. Bovendien blijkt jeugdzorg minder maakbaar dan we altijd hebben gedacht. Dit moet veranderen.

Omnibus biedt betere jeugdzorg. Met een bevlogen en multidisciplinair team werken we consistent aan vooruitgang. We bekijken met betrokken jeugdigen en gezinnen wat hun situatie werkelijk vraagt en dragen – vanuit verbinding – gericht bij aan oplossingen. Deze integrale aanpak is gebaseerd op het Wraparound Care Model en biedt voordelen voor alle betrokkenen:

 

 • Krijg als gezin of kind de regie over je leven terug
 • Koop als gemeente zorg in bij één gedreven specialist
 • Krijg als zorgprofessional alle ruimte om de beste zorg te leveren

Wat is het Wraparound Care Model?

Het Wraparound Care Model is een model voor het organiseren van integrale zorg aan gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Waar de signalen van welzijn en veiligheid voor alle gezinsleden centraal staan in de benadering, benutten we hun oplossend vermogen optimaal. Het sociale netwerk levert een actieve bijdrage en we gaan uit van de kracht van het gezinssysteem.

Het kan echt anders in de jeugdzorg en Omnibus pakt de handschoen op.

Deel jij onze visie? Dan komen we graag met je in contact.

Dit zijn de voordelen van Omnibus Jeugd en Gezin

De unieke en integrale aanpak van Omnibus biedt talloze voordelen,
voor gemeenten, ouders en zorgprofessionals. Dit zijn de belangrijkste:

Omnibus Jeugd en Gezin voor gemeenten

 • Minder schakels en minder gezichten
 • Directe aansturing, kwaliteitsbewaking en communicatie
 • Gegarandeerd de beste zorg, door bevlogen professionals
  uit verschillende disciplines

Omnibus Jeugd en Gezin voor zorgprofessionals

 • Volop autonomie
 • Maak deel uit van een lerende organisatie
 • Uitgebreide ondersteuning van o.a. gedragswetenschappers,werkbegeleiders en supervisors.
 • Gerichte aandacht (persoonlijke) ontwikkeling
 • Jij geeft richting en Omnibus beweegt met je mee

Omnibus jeugd en Gezin voor gezinnen

 • Begrijpelijke en eenvoudige zorg
 • Krijg meer regie over je leven
 • Ondersteuning vanuit nabijheid, betrouwbarheid en daadkracht
 • Samen werken aan perspectief: niet perfect, wel altijd passend

Mogen wij je inspireren?

Wij zijn Omnibus en wij vinden dat de zorg beter kan. Mogen wij je
inspireren met onze visie en unieke werkwijze? Maak een afspraak en ontdek zelf hoe de zorg voor ouders, kinderen en gezinnen beter en
efficiënter kan.