Omnibus Jeugdzorg Blog

Op ons weblog denken we hardop na over betere, duurzamere en efficiëntere jeugdzorg.

We delen ervaringen over beleid, geven praktische tips en belichten de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Toename aantal jongeren in JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. “Het doel van de Jeugdwet was minder zware hulp en...

Negen op tien jeugdzorgwerkers ervaart agressie

ijna negentig procent van de medewerkers in de jeugdzorg heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. De cijfers komen uit het werkgevers- en...

Week van de Pleegzorg

Van 1 tot en met 8 november is het Week van de Pleegzorg. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht voor pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van...

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?