Werkwijze Omnibus

Bij Omnibus is ieder zorgtraject uniek

Ons doel is om duurzaam verschil te maken in het leven van kinderen en hun ouders.  Daarbij benutten we richtlijnen, regels en procedures, maar we laten ons er niet door beperken. Liever kijken we naar wat gezinnen echt nodig hebben om verder te komen en hun leven positief te beïnvloeden.

De gezinnen die we begeleiden kampen vaak met meervoudige, complexe problemen. Alle ontwikkelde richtlijnen ten spijt zijn hiervoor geen eenduidige, snelle oplossingen voorhanden.

Actief toetsen en gerichte interventies

Meervoudige en complexe problemen vereisen dat ze in onderlinge samenhang bezien en aangepakt worden. Daarom werkt Omnibus Jeugd & Gezin met het Wraparound Care-gedachtegoed.

Het Wraparound Care Model vraagt in toenemende mate longitudinale diagnostiek, waarbij we hypothesen actief toetsen met gerichte interventies. Dit geeft over langere tijd meer zicht op wat er precies aan de hand is en welk samenspel van factoren een rol speelt bij de problemen. Met de inzichten kunnen we oplossingsgericht en normaliserend verder handelen.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?