Nieuws

Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut

 • Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren
  on 10 juli 2019 at 11:00

  Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. De trajecten zijn onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. […]

 • 'Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys'
  on 4 juli 2019 at 00:00

  Naar schatting lopen jaarlijks negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting weg uit de instelling waar zij ter bescherming zijn geplaatst. Om weglopen te voorkomen, moet de opvang van deze meisjes verbeteren, stelt Defence for Children naar aanleiding van een quickscan. […]

 • Regio's gezocht voor aanpak Onderwijs-Zorg-Jeugd
  on 3 juli 2019 at 11:00

  De coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd is op zoek naar 'inspiratieregio's' die aan de slag gaan met de aanpak 'Mét andere ogen' om kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoefte, gedrag of beperking. […]

 • Jeugdhulp en jeugd-ggz nog te veel gescheiden
  on 3 juli 2019 at 03:00

  De expertise van de jeugd-ggz moet beter worden ingebed in de jeugdhulp. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz dat minister Hugo de Jonge van VWS op 1 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. […]

 • Niet elk kind krijgt passende en goede zorg
  on 3 juli 2019 at 02:00

  Kwetsbare kinderen in Nederland krijgen niet altijd de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. Dat concludeert het Kinderrechtencollectief in een knelpuntenlijst met kinderrechtenkwesties die het collectief op 1 juli heeft opgestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité. […]