Nieuws

Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut

 • 'Jeugdstelsel is nog steeds te verkokerd'
  on 3 juni 2020 at 04:48

  De invoering van passend onderwijs heeft de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd, maar niet alle verwachtingen van leraren en ouders waargemaakt, bleek op 27 mei uit de evaluatie van het passend onderwijs. In de uitzending van De Monitor op 1 juni vroegen onderwijsprofessionals om meer jeugdhulp op school voor kinderen in een kwetsbare positie. Zowel de evaluatie als het tv-programma laten zien dat het zorgstelsel nog steeds te verkokerd is, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

 • Nieuwe richtlijn over seksuele ontwikkeling
  on 3 juni 2020 at 04:02

  De nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling biedt jeugdprofessionals informatie en advies over het bevorderen van een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 23 jaar. De richtlijn is onderdeel van het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

 • Geen toename huiselijk geweld tijdens lockdown
  on 3 juni 2020 at 02:00

  Het aantal incidenten van huiselijk geweld in kwetsbare gezinnen voor en tijdens de lockdown is gelijk gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Augeo Foundation onder 247 gezinnen die aangemeld zijn bij Veilig Thuis.

 • Te weinig aandacht voor kinderen in coronabeleid
  on 3 juni 2020 at 01:15

  Er wordt te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren. Daardoor kan de situatie van kinderen verslechteren en kunnen er nog meer kwetsbare kinderen bij komen. Dat staat in het UNICEF-rapport Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland.

 • Nieuwe jeugdhulpaanbieder faalt vaak op basiseisen
  on 2 juni 2020 at 08:00

  80 procent van de nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoet bij het eerste inspectiebezoek niet aan de basiseisen die voor hen gelden. Zes weken na dat bezoek voldoet twee derde er wel aan. Dat blijkt uit het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.