Nieuws

Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut

 • Betrek kinderen en jongeren bij coronabeleid
  on 13 augustus 2020 at 03:12

  Een derde van onze bevolking bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Toch zijn zij slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen tegen het coronavirus. De eerste maanden van de coronacrisis leren ons echter dat hun inbreng cruciaal is. Medisch gezien zijn kinderen en jongeren minder kwetsbaar voor COVID-19, maar de coronamaatregelen hebben hen hard geraakt. Betrek kinderen, jongeren en jongvolwassenen daarom bij het bedenken van nieuwe maatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Dat bepleiten Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut en Arne Popma van Amsterdam UMC en de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie in het essay 'Jeugd aan het roer'.

 • Minder aanmeldingen bij RvdK tijdens de lockdown
  on 5 augustus 2020 at 08:36

  De eerste zes maanden van 2020 was de instroom van onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019. Tijdens de lockdown vanwege het coronavirus in het tweede kwartaal nam het aantal aanmeldingen echter wel af.

 • Urenaanbod voor vve verhoogd
  on 5 augustus 2020 at 08:11

  Voor- en vroegschoolse educatie kan een onderwijsachterstand bij jonge kinderen voorkomen of verminderen. Vanaf 1 augustus is het urenaanbod van peuters met een vve-indicatie daarom verhoogd van 10 naar 16 uur per week.

 • Armoede multiprobleemgezin niet altijd gesignaleerd
  on 30 juli 2020 at 02:09

  Jeugdprofessionals zien armoede bij gezinnen met meerdere problemen soms over het hoofd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht.

 • Gezin met meer vormen van hulp is extra kwetsbaar
  on 24 juli 2020 at 10:56

  De kwaliteit van leven van gezinnen die naast jeugdzorg ook een andere voorziening in het sociaal domein gebruiken is beduidend lager dan in overige gezinnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de leefsituatie van deze 'multigebruikhuishoudens'.