Werkwijze Omnibus

Bij Omnibus is ieder zorgtraject uniek

Kinderen in alle gezinnen hebben recht op en behoefte aan veiligheid. Het begrip veiligheid laat zich moeilijk definiëren zonder zijn tegenhanger: onveiligheid. Onze werkers zijn allemaal geschoold en werken volgens een oplossingsgerichte en veiligheid georiënteerde benadering. Samen met gezinnen en hun omgeving werken we aan het vergroten van de veiligheid binnen het gezin en de directe leefomgeving van het kind. 

De medewerkers van Omnibus komen ook in gezinnen waar (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling. Onze aanpak is ontwikkeld vanuit onvrede over de gebruikelijke werkwijze in de kinderbescherming, waarin professionals vaak te veel of juist te weinig doen om kinderen te beschermen.

We stimuleren de beweging waarin professionals zich niet alleen richten op de tekorten en problemen in gezinnen. We hebben minstens zoveel oog voor wat er wél goed gaat: zeg maar de sterke kanten en hulpbronnen. Dit doen we door te werken met Signalen van Veiligheid. Onze professionals werken vanuit een samenwerkingsrelatie met ouders aan het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid en het welzijn van het kind.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?