Werkwijze Omnibus

Sociale netwerkversterking

Hoe zetten we het leven van en met betrokkenen weer op de rails? Die vraag staat centraal bij sociale netwerkversterking.

Door middel van Sociale Netwerk Strategieën activeren we het netwerk van een volwassene, kind of gezin. Samen kijken we hoe we het leven van de cliënt en zijn omgeving kunnen normaliseren. Cliënten ervaren meer rust en steun door het mobiliseren van hun familie en vrienden. Ze raken enthousiast wanneer ze merken dat de voor hen belangrijke personen willen meedenken en een bijdrage willen leveren.

Voor naasten is het prettig om in een netwerkberaad hun zorgen te delen en aan te geven welke rol zij willen spelen bij de uitvoering van een plan. Oplossingen en besluiten uit de eigen omgeving sluiten beter aan bij hoe de cliënt zijn leven wil leven. Naasten blijven bovendien veel langer in beeld en de gemobiliseerde steun en opgebouwde contacten zijn eerder blijvend. Dit in tegenstelling tot hulpverleners, die geen natuurlijk onderdeel uitmaken van het leven en netwerk van mensen.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?