Over Omnibus Jeugd en Gezin

Lerende organisatie

Omnibus Jeugd en Gezin is bij uitstek een ‘lerende’ organisatie. We hebben een houding van willen ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren, buiten de kaders om.  Om dit vast te houden faciliteren we in een passende lerende omgeving, die daarmee voldoet aan de strenge eisen van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Immers “Jeugdhulp is geen kinderspel”, aldus SKJ.

Bij Omnibus laten we het niet bij mooie woorden. Daarom investeren we volop in begeleide intervisie, casuïstiek, coaching on the job, werkbegeleiding en supervisie door onze LVSC-geregistreerde supervisor.

Onze geregistreerde gedragswetenschappers ondersteunen de kwetsbare gang van zaken in het gezinsleden door de werkers ook outreachend op te zoeken. Deze professionals hebben als hoofdtaak congruent de werkers oplossingsgericht en normaliserend (met oog voor de eigen regie van de cliënt en het sociaal netwerk) op inhoud verder te brengen.

Omnibus zet een sluitende,  integrale aanpak in om het transformatieproces in de praktijk te brengen. Daarnaast organiseren onze werkers onder het genot van een lekkere lunch periodiek themabijeenkomsten. En meer…

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?