Werkwijze Omnibus

Hoe werkt het?

Op het moment dat we starten met onze begeleiding ondersteunt onze jeugd- en gezinswerker de cliënt in het verkennen, activeren en benutten van zijn of haar sociale netwerk. Samen maken we plannen en voeren we deze voor een belangrijk deel uit. Een klein team, bestaande uit de cliënt, mensen uit het netwerk en onze werker volgt de voortgang en uitvoering van de plannen.

Het op gang brengen en houden van de samenwerking kent drie fases:

  1. Een netwerkverkenning en een analyse van het netwerk van naasten.
  2. Een familienetwerkberaad, waarin we met alle betrokkenen een plan opstellen.
  3. Uitvoering en begeleiding van het plan.

Uit onderzoek blijkt dat een proactieve en nauwe samenwerking met mensen escalatie op de langere termijn voorkomt. Bovendien bespaart het kosten, bijvoorbeeld bij de GGZ-zorg, politie en justitie, jeugdzorg en woningcoöperaties, aldus de WMO Werkplaats Nijmegen.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?