Werkwijze Omnibus

De belangrijkste elementen van onze visie

Bij Omnibus geloven we dat duurzame verandering onder de volgende voorwaarden kan plaatsvinden.

De interventie past in een plan dat een cliënt zelf – liefst met personen uit het eigen netwerk – ontwerpt.

  • Bij de interventie zetten we een zo beperkt mogelijk aantal professionals in.
  • Het interventieplan formuleren we in de taal van de cliënt en het beoogt voortgang in de eigen leefsituatie.
  • De verbinding van de cliënt en de ondersteunende zorgprofessional richt zich primair op herstel van het ‘gewone’ leven.
  • Nauwe afstemming zorgt voor samenhang, kleine haalbare positieve doelen en sturing naar gewenste toekomstige veranderingen.

Dit zijn een paar uitwerkingen van onze visie.

Wil je meer weten over de unieke aanpak van Omnibus Jeugd en Gezin?