Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. “Het doel van de Jeugdwet was minder zware hulp en sneller hulp dichtbij. Dat lijkt nog onvoldoende gelukt,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Er gebeurt veel in de regio’s: nieuwe werkwijzen hebben tijd nodig. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat gemeenten en jeugdzorg gezamenlijk nog wel wat te doen hebben.”