Nieuws

Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut Nieuws uit het jeugdveld, Nederlands Jeugdinstituut

 • Kabinet wil regionale samenwerking afdwingen
  on 8 november 2019 at 11:58

  Het kabinet wil een deel van de jeugdzorg regionaal of bovenregionaal gaan organiseren. Dit moet leiden tot lagere inkoopkosten en administratieve lasten en betere kwaliteit en continuïteit. Dat schrijven minister van VWS Hugo de Jonge en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker aan de Tweede Kamer. […]

 • 'Niveau jeugdbescherming onacceptabel laag'
  on 8 november 2019 at 11:37

  Twee inspecties luiden de noodklok over de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De overheid doet te weinig om kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd te beschermen. Dit schrijven de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport. […]

 • 'Stelselwijziging alleen lost problemen niet op'
  on 8 november 2019 at 02:00

  Het kabinet wil een deel van de jeugdzorg regionaal of bovenregionaal gaan organiseren en eisen stellen aan de inkoop van jeugdhulp. Dit moet leiden tot lagere inkoopkosten en administratieve lasten en betere kwaliteit en continuïteit. ‘De plannen kunnen inderdaad een aantal problemen oplossen, maar er is ook een risico dat zonder meerjarenplan de beoogde vernieuwing niet van de grond komt’, zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut. […]

 • Regio's van start in lerend netwerk Met Andere Ogen
  on 6 november 2019 at 11:00

  Elf regio's zijn gestart in het lerend netwerk Met Andere Ogen om met een effectieve aanpak gezamenlijk de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. […]

 • Intensieve therapie geschikt voor jongeren met PTSS
  on 6 november 2019 at 02:23

  Een korte, intensieve therapie is geschikt voor volwassenen en jongeren met een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) of met PTSS in combinatie met andere psychische problemen. Dat concludeert Lotte Hendriks uit onderzoek waarop zij op 8 november promoveert aan de Radboud Universiteit. […]